Bezorgen & afhalen

Levertijden
Artikel 5
  1. De in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, maar zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, buiten de schuld van en niet aan Onursal verwijtbaar, geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding op het niet nakomen van enige ontstane verplichting.

Levering
Artikel 6
  1. Onursal is gerechtigd de orders in gedeelten uit te voeren. Tenzij anders is overeengekomen geldt, dat goederen c.q. diensten worden geleverd af magazijn of af fabriek. Ten aanzien van de afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen behoudt Onursal zich steeds de gewone marges voor, zoals die gebruikelijk zijn bij de fabrikant met de vervaardiging belast.

Ontvang onze aanbiedingen!
Volg ons op social media